SIMEC

SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT ECONOMIC

 

SIMEC ®

Sistemul informatic SIMEC ® este un sistem accesibil ce ofer a suport pentru decizia de management financiar-contabil din institutie , usor de exploatat si implementat, cu interfete de operare prietenoase .

Sistemul informatic de management economic SIMEC ® asigur a beneficiarului posibilitatea de a utiliza un program structurat pe module, elaborat in m ediul VISUAL FOX PRO 6.

Componentele sistemului SIMEC ®

 • Managementul Financiar-Contabil
 • Managementul Bugetelor
 • Managementul Partenerilor (Furnizori/Clienti/Debitori/Cr editori)
 • Managementul Mijloacelor Fixe
 • Managementul Stocurilor si Obiectelor de Inventar
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul Salariz arii
 • Managementul Conturilor Extrabilantiere

Sistemul ofera un mecanism de securitate, bazat pe definirea de drepturi de acces pentru utilizatori. In functie de drepturile de acces primite de un utilizator, acesta poate accesa doar anumite functii ale sistemului.

Deasemenea, sistemul este multi-utilizator fiecare dintre acestia pot avea activitate separata sau comuna in aceeasi aplicatie.

Componenta Managementul Financiar-Contabil realizeaza:

 • gestionarea documentelor primare emise si primite;
 • operatiuni casa lei/valuta care stau la baza registrelor de casa, operatiuni de banca lei/valuta care stau la baza extraselor de cont) ;
 • preluarea platilor si cheltuielilor pe articole bugetare, care vor fi utilizate in generarea executiei bugetare;
 • registru de casa, liste cu incasari, respectiv plati; listele pot fi emise pe conturi sintetice si analitice pentru perioade alese de catre utilizator ;
 • importul automat al notelor contabile generate de modulele existente ;
 • diverse tipuri de balante;
 • intocmirea notelor contabile, prelucrarea acestora si obtinerea automata a situatiilor de iesire cerute de legislatia contabila: Registru de casa, Fisa de cont, Fisa sah, Registrul jurnal, Cartea mare;
 • edi tare formular bilant si anexele la bilant nr: 15, 18, 20;
 • posibilitati de cautare si selectie dupa diverse criterii;
 • permite salvarea periodica a datelor, pe diverse medii de stocare, pentru siguranta;

Managementul Bugetelor realizeaza:

 • lucrul simultan cu mai multe bugete;
 • men tine istoricul rectificarii bugetare ;
 • situatia executiei bugetare: deschis, consumat, ramas ;
 • editarea fi selor de credite bugetare : sintetice/analitice;
 • editare anexa 14;

Managementul Partenerilor (Furnizori/Clienti/Debitori/Creditori)

Modulul FURNIZORI realizeaza:

 • preluare facturi;
 • preluare plati;
 • actualizare parteneri;
 • lista facturilor de la furnizori;
 • lista platilor catre furnizor ;
 • balan ta analitica / sintetica si fisa analitica/ sintetica la nivel de furnizor;
 • evidenta facturilor restante dupa termene de scadenta.

Modulul CLIENTI realizeaza:

 • preluare facturi emise;
 • preluare incasari ;
 • actualizare parteneri;
 • lista facturilor emise;
 • evidenta incasarilor;
 • balanta analitica/sintetica si fisa analitica /sintetica la nivel de client;
 • evidenta facturilor neincasate dupa termene de scadenta.

Modulul DEBITORI realizeaza:

 • preluare documente debitoare;
 • actualizare parteneri;
 • balanta analitica / sintetica si fisa analitica /sintetica la nivel de debitor;
 • generare nota contabila;

Modulul CREDITORI realizeaza:

 • preluare documente creditoare;
 • actualizare parteneri;
 • balanta analitica / sintetica si fisa analitica /sintetica la nivel de creditor;
 • generare nota contabila;

ManagementulMijloacelor Fixe realizeaza:

 • evidenta imobilizarilor corporale si necorporale, permitând totodata si amortizarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • preluare miscari lunare (intrari, transferuri, reevaluari, casari) ;
 • cuprinde toate rapoartele standard specifice unei aplicatii de gestiune a patrimoniului: (catalog mijloace fixe, fisa mijlocului fix, balanta mijloacelor fixe, lista de inventar a mijloacelor fixe, centralizator pe locuri de folosinta, lista mijloacelor fixe casate, lista mijloacelor fixe cu durata expirata, registrul numerelor de inventar);
 • generare automata a notei contabile ;

Managementul Stocurilor si Obiectelor de Inventar realizeaza:

 • gestionarea cantitativa a stocului de materiale si a obiectelor de inventar la nivel de magazie, compartiment si salariat ;
 • gestionarea tranzactiilor de stoc: intrari, iesiri, transferuri, casari ;
 • posibilitatea inventarierii stocurilor de materiale si de obiecte de inventar in orice moment;
 • tranzactii de stoc cu evidenta cantitativa si valorica;
 • calculul stocurilor in timp real;
 • evidenta consumurilor pe articole bugetare ;
 • editare liste de verificare pe tipuri de documente;
 • editare fi sa de magazie ;
 • editarea balantei de gestiune cantitativ-valorica pe conturi;
 • editare liste obiecte de inventar pe salariati si compartimente ;
 • generare nota contabila.

Managementul Resurselor Umane realizeaza:

 • evidenta salariatilor cu numeroase detalii personale si profesionale ;
 • gestionarea informatiilor despre angajati (nume, adresa, CNP, data angajarii, tipul contractului de munca si durata, numarul zilelor de concediu, studii, grad de pregatire, calificari, stare civila, stagiu militar, limbi straine cunoscute, sanctiuni, etc.) ;
 • incadrarea angajatului in structura organizatorica a institutiei ;
 • preluare informatii pentru fisa salariala;
 • raportare statistica a diferitilor indicatori.

Avantaje:

 • interfata cu utilizatorul si facilitatile de definire a datelor diminueaza timpul de introducere a datelor, prelucrare si emitere a rapoartelor ;
 • se poate realiza evaluarea personalului si se pot gestiona toate informatiile relevante pentru personal ;
 • prin intermediul modulului se realizeaza optimizarea organigramei unitatii ;
 • generator de rapoarte propriu pentru crearea de rapoarte de catre utilizator, fiind un instrument de real folos pentru obtinerea de informatii in forma de liste;

Managementul Salarizarii Personalului realizeaza:

 • gestiunea salariatilor in cadrul structurii organizatorice a firmei ;
 • gestiunea avansurilor, primelor, sporurilor, deducerilor si retinerilor;
 • posibilitatea parametrizarii si configurarii de catre utilizator a elementelor care compun salariul brut si a elementelor de retineri;
 • calculul concediilor m edicale, inclusiv a mediei zilnice de referinta;
 • calculul concediilor de odihna conform prevederilor legale completate cu cele prevazute de contractul colectiv de munca;
 • aplicarea prevederilor privind impozitul pe venitul global;
 • istoric al salariilor realizate pentru fiecare salariat;
 • editarea situatiei privind retinerile datorate bugetului de stat;
 • creare fisier si borderou CARD pentru plata in sistem electronic ;
 • creare fisiere si editare declaratii CAS pentru Casa de Pensii ;
 • editare fise fiscale si creare fisiere pentru Ministerul de Finante;
 • editare declaratii somaj si creare fisiere pentru A.J.O.F.M.;
 • editare declaratii ASIGURATI si creare fisier pentru Casa de Sanatate;
 • generator de rapoarte propriu pentru crearea de rapoarte de catre utilizator, fiind un instrument de real folos pentru obtinerea de informatii in forma de liste;

Managementul Conturilor Extrabilantiere realizeaza:

 • evidenta conturilor de angajamente (clasa 9 - “Conturi in afara bilantului”), ce se organizeaza intr-o institutie publica, potrivit structurii bugetului aprobat;
 • tine evidenta creditelor bugetare aprobate, rectificarilor de buget, creditelor bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, angajamentelor bugetare si a angajamentelor legale;
 • evidenta angajamentele bugetare si legale pentru fiecare articol bugetar in parte, introducând: tipul de angajament (individual sau global), valoarea acestuia, partenerul (pentru angajamente legale) si numarul angajamentului bugetar care este contorizat;
 • emite formularele cerute de legislatia in vigoare:
 • propunerea de angajare a unei cheltuieli ;
 • angajamentul bugetar;
 • ordonantari de plata ;
 • emite si situatii referitoare la conturile extrabilantiere :
 • credite aprobate;
 • angajamente legale;
 • anexa 4;

Avantaj:

 • evidenta soldului angajamentelor legale (cont 960), poate fi urmarita datorita interdependentei celor doua module ale sistemul informatic SIMEC ® (Balanta si Conturi extrabilantiere). Macheta de culegere a datelor din documentele primare, are un câmp numit angajamente legale, unde pentru fiecare plata efectuata trebuie selectat angajamentul legal pentru care se va face plata respectiva.

AVANTAJELE UTILIZARII

Sistemul informatic de management economic SIMEC ® permite:

 • ordonarea si ritmicizarea activitatii, impusa de integrarea aplicatiilor ;
 • cresterea corectitudinii prelucrarii datelor ;
 • diminuarea volumului de munca depus pentru realizarea evidentelor contabile, datorita usurintei in exploatare ;
 • efectuarea in timp optim a inchiderilor de perioade pentru magazii si contabilitate ;
 • posibilitatea de a intocmi rapoarte configurabile;
 • gestionarea eficienta a activitatilor financiar-contabile, controlul asupra stocurilor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe ;

PERSPECTIVE

Pentru S.C. C.T.C.E. S.A. Piatra Neam t implementarea componentelor sistemului informatic de management economic SIMEC ® la o serie de institutii cu activitati complexe precum:

 • Agentia SAPARD
 • Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • Agentia Nationala de Consultanta Agricola
 • Agentia National a pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere
 • Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
 • Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile publice de gospodarie Comunala
 • Corpul Gardienilor Publici Bucuresti
 • Primaria Sectorului 3 Bucuresti
 • Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Sectoarele 2 si 3 Bucuresti
 • Tribunalele Teleorman, Slobozia, Giurgiu, Calarasi,

constituie o referinta importanta a companiei in ceea ce priveste managementul financiar-contabil al institutiilor publice.

Prin furnizarea unor produse bazate pe tehnologii avansate si implementarea cu succes, CTCE a demonstrat inca o data faptul ca este o companie care are drept principiu furnizarea unor produse si servicii de calitate.